Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ : Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (16/2023), για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»,

Γνωστοποίηση διενέργειας  Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (16/2023), για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»,

για τις ανάγκες  της Μ.Τ.Ν. του  Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για ένα (1) περίπου έτος .

Προϋπολογισθείσα δαπάνη  : 115.000,00 € (συμπερ.  ΦΠΑ).Με κριτήριο κατακύρωσης , η   πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

Για περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω link ή επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  ΑΔΑ: ΡΠ7Φ4690ΒΞ-ΠΨΨ &  ΚΗΜΔΗΣ  ΑΔΑΜ: 23PROC013440677 και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 230145.

 

1.)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλ. ΔΑΔ (16-2023) φίλτρα ΜΤΝ(ΡΠ7Φ4690ΒΞ-ΠΨΨ)23PROC013440677

 

Με εκτίμηση,

Γ.Ν.Ζακύνθου “Αγιος Διονύσιος”

Τμήμα Οικονομικoύ (Γραφείο Προμηθειών)

Πληροφορίες: Θεόδωρος Μπάλος

Τηλ.:  2695360606

 

Προηγούμενο Μελέτη αγοράς του Γραφείου ΟΕΥ Τορόντο σχετικά με την καναδική αγορά ελαιολάδου.
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας