Γ.Ν. Ζακύνθου: Γνωστοποίηση διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (4/2023), για την προμήθεια : « ΤΡΟΦΙΜΩΝ » (ΚΑΕ1511),(ΕΙΔΗ   ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)

Γνωστοποίηση διενέργειας   Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (4/2023), για την προμήθεια : « ΤΡΟΦΙΜΩΝ » (ΚΑΕ1511),(ΕΙΔΗ   ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)για κάλυψη αναγκών του  Γ.Ν.Ζ., για ένα περίπου (1) έτος. Ανώτατης προϋπολογισθείσης δαπάνης : 52.675,38 € (συμπερ.  ΦΠΑ).Με κριτήριο κατακύρωσης , η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  ΑΔΑ: ΨΛ5Δ4690ΒΞ-Α78, ,&  ΚΗΜΔΗΣ  ΑΔΑΜ: 23PROC012538154 και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 189869.

4-2023 Ηλ. ΔΑΔ -ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)(ΨΛ5Δ4690ΒΞ-Α78)_23PROC012538154

Προηγούμενο Από 24/4/2023 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επαγγελματικής εμπειρίας στην ψηφιακή οικονομία για 3.900 ανέργους έως 29 ετών
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας