Γ. Ν. Ζακύνθου : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 9/2023 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. … 9/2023
Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων για την ανάθεση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», πιθανή ποσότητα 28.590 κιλά
(1) Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων,
(2) Υπηρεσίες επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων 2α) αποτέφρωση και 2β) αποστείρωση, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ.».
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
εκτιμώμενη αξία μη συμπερ. ΦΠΑ
96.774,19 €
Ενενήντα Έξι Χιλιάδες Επτακόσια Εβδομήντα Τέσσερα ευρώ και Δεκαεννέα λεπτά
+ (ΦΠΑ 24 %)
23.225,81 €
Είκοσι Τρεις Χιλιάδες Διακόσια Είκοσι Πέντε ευρώ και Ογδόντα Ένα λεπτά
Ανώτατη αξία συμπερ. ΦΠΑ 24%
120.000,00 €
Εκατόν Είκοσι Χιλιάδες ευρώ και Μηδέν λεπτά
ΚΩΔΙΚΟΙ CPV
(CPV 90524100-7) «Υπηρεσίες αποκομιδής νοσοκομειακών αποβλήτων»
(CPV 90524400-0) «Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων»
(CPV 90524000-6) «Υπηρεσίες ιατρικών αποβλήτων»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αποκομιδή, μεταφορά, διάθεση και επεξεργασία νοσοκομειακών αποβλήτων,του Γ. Ν. Ζακύνθου
Η δαπάνη θα ΒΑΡΥΝΕΙ τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου (KAE 0846)
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της, έως εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού……………………………..

Περισσότερα στο παρακάτω link

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Προηγούμενο Ξεκίνησαν από το Υπουργείο Οικονομικών οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες παραχώρησης απλής χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας για άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού για την τριετία 2023-2025
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας