Γ.Ν. Ζακύνθου : Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια: «Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού»

Για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια:

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (KAE 7123) CPV : (30213300-8 – Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές) (30231000-7 – Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών) (30232100-5 – Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι) (35126000-3 – Εξοπλισμός σάρωσης γραμμωτού κώδικα) (30121100-4 – Φωτοαντιγραφικά) (30232000-4 – Περιφερειακός εξοπλισμός) (38652120-7 – Βιντεοπροβολείς) (30230000-0 – Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών) (31154000-0 – Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος) (32420000-3 – Εξοπλισμός δικτύου) (30232150-0 – Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης) με πιθανή προϋπ. δαπάνη  29.991,94 € προ Φ.Π.Α ή 37.190,00€ συμπερ. Φ.Π.Α. 24%, {Πιθανή ποσότητα : ….  112 τεμάχια}

Με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Στο παρακάτω link δείτε την Πρόσκληση

ΠκΠ Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (6ΠΕ04690ΒΞ-ΘΓ6) (23PROC013421366)

Ευχαριστούμε

Γ.Ν. Ζακύνθου ” Άγιος Διονύσιος”

Τμήμα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών)

Πληροφορίες: Τουρίκη Όλγα

Τηλ: 2695360606

Fax: 2695360648

Προηγούμενο ΕΦΚΑ : Στοιχεία απασχόλησης ασφαλισμένων ιδιωτικού δικαίου: Ιανουαρίου 2023
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας