Γ. Ν. Ζακύνθου : Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων (Εκτός Αναλυτών)

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την Προμήθεια   ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (Εκτός Αναλυτών) (KAE 1359) { ΔΙΆΦΟΡΑ ΧΗΜΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ (CPV: 24327000-2), ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΊΑΣ  (CPV: 33698100-0), ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (CPV: 33696100-6)  }{Πιθανή ποσότητα: 80.168  CASS , FL, TEM,   TEST,  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, ΛΙΤΡΑ, ΤΑΙΝΙΕΣ},  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους

Προϋπ. δαπάνης   26.443,35 €   προ ΦΠΑ  ή  28.115,00 € συμπ. ΦΠΑ 6%,24%, ως εξής:

 Πιθανή προϋπολ. δαπάνη προ ΦΠΑΠοσοστό ΦΠΑΑξία ΦΠΑΠιθανή προϋπολ. δαπάνη συμπερ. ΦΠΑ
 25.970,85 €6%1.558,25€27.529,10€
 472,50 €24%113,40€585,90 €
 

Σύνολο:

26.443,35 1.671,65€28.115,00€

Με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

 Στο παρακάτω link η πρόσκληση

ΠΚΠ αντιδραστ. Αιμοδοσίας (ΕΚΤΟΣ) αναλυτών

 

Ευχαριστούμε

Γ.Ν. Ζακύνθου ” Άγιος Διονύσιος”

Τμήμα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών)

Πληροφορίες: Τουρίκη Όλγα

Τηλ: 2695360606

Fax: 2695360648

Προηγούμενο Tο Επιμελητήριο Ηλείας καλεί τα μέλη του να ενημερώσουν για την πρόθεση συμμετοχής τους στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (09-17/09/2023).
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας