Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Αμαλιάδας Περίληψη διακήρυξης Δημόσιο τακτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

789_F601466384.jpg

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν.  Ηλείας-Ν.Μ. Αμαλιάδας ύστερα από την  8η-16/10/2020 Απόφαση Δ.Σ., διενεργεί Δημόσιο τακτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (κάτω των ορίων), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», CPV :  33192130-2, 39313000-9, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Αμαλιάδας, όπου ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των  #122.270,00€#  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ……………

Περισσότερα στην συνημμένη διακήρυξη 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού καθαριότητας έτους 2021 της διεύθυνσης αστυνομίας Ηλείας
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας