Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για « υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για
« ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ » – CPV 50000000-5
για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για δύο (2) έτη συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 71.636,14 € άνευ ΦΠΑ, ήτοι 88.828,81€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής και αναλυτικά:
Τμήμα 1. «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» (ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)
CPV:50710000-5 της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας, προϋπολογισμού 45.520,00 € άνευ ΦΠΑ, ήτοι
56.444,80 € συμπ.ΦΠΑ24% για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών.
Τμήμα 2. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ» – CPV: 50710000-5 της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν.
Ηλείας, προϋπολογισμού 838,14 € άνευ ΦΠΑ, ήτοι 1.039,29 € συμπ.ΦΠΑ24% για χρονική διάρκεια δύο
(2) ετών.
Τμήμα 3. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΖ » – CPV: 50532300-6 της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας, προϋπολογισμού
790,00 € άνευ ΦΠΑ, ήτοι 979,60 € συμπ.ΦΠΑ24% για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών.
Τμήμα 4. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ» – CPV:50710000-5 της Ν.Μ. Πύργου και του
ΚΕΦΙΑΠ του Γ.Ν. Ηλείας, προϋπολογισμού 14.000,00 € άνευ ΦΠΑ, ήτοι 17.360,00 € συμπ.ΦΠΑ24% για
χρονική διάρκεια δύο (2) ετών.
Τμήμα 5. «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» CPV: 45259300-0 της Ν.Μ. Πύργου
του Γ.Ν. Ηλείας, προϋπολογισμού 10.488,00 € άνευ ΦΠΑ, ήτοι 13.005,12 € συμπ.ΦΠΑ24%, για χρονική
διάρκεια δύο (2) ετών.

 

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Προηγούμενο Σε λειτουργία η πλατφόρμα για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για το νέο ασφαλιστικό έτος 2024
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας