Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ  Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Για την προμήθεια του είδους «αντιδραστήρια μικροβιολογικών εξετάσεων με συνοδό Και χωρίς συνοδό εξοπλισμό» Cpv: 33696300-8

 

προσυπολογιζόμενης δαπάνης 277.447,28 € πλέον ΦΠΑ [304.928,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (6% και 24%)] με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου – Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ για ένα (1) έτος.

……………………………………………………………………….

Περισσότερα στο παρακάτω link

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Προηγούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης Νέων Ευρωπαίων Δημοσιογράφων του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας