Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ Διενέργεια Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» με συνοδό εξοπλισμό και χωρίς συνοδό εξοπλισμό

Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ Διενέργεια Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» με συνοδό εξοπλισμό και χωρίς συνοδό εξοπλισμό,

 

 

 

12_F882112937_F1173160268_F461778064.jpg

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡ. 27644/04-12-2020 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» με συνοδό εξοπλισμό και χωρίς συνοδό εξοπλισμό CPV: 33696100-6

ΚΑΙ

«ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ» με συνοδό εξοπλισμό CPV: 38434540-3 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 106.924,51 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%, ήτοι Αντιδραστήρια Αιμοδοσίας: 100.972,51 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και Αισθητήρες Αναίμακτης Μέτρησης Αιμοσφαιρίνης στους Αιμοδότες: 5.952,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.…………………………..

Περισσότερα στην συνημμένη διακήρυξη

 

Προηγούμενο Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Google Ελλάδος ενώνουν δυνάμεις για να στηρίξουν τις εταιρείες λιανικού εμπορίου
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας