Δημόσια διαβούλευση για την ενίσχυση των εθνικών αρχών ανταγωνισμού ώστε να γίνουν αποτελεσματικότερες στην επιβολή της νομοθεσίας.

Δημόσια διαβούλευση για την ενίσχυση των εθνικών αρχών ανταγωνισμού ώστε να γίνουν αποτελεσματικότερες στην επιβολή της νομοθεσίας

digital_single_market_3_fix_F1023938344.jpg

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει δημόσια διαβούλευση για την ενίσχυση των εθνικών αρχών ανταγωνισμού και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους στην επιβολή της νομοθεσίας. Προθεσμία υποβολής ιδεών/προτάσεων: 12 Φεβρουαρίου 2016.

Στόχος της διαβούλευσης είναι η συγκέντρωση απόψεων από όλους τους ενδιαφερόμενους (πολίτες, επιχειρήσεις – ιδίως ΜΜΕ, οργανισμούς και δημόσιες αρχές) για το πώς οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού μπορούν:

(1) να ενεργούν ανεξάρτητα κατά την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού της Ένωσης και να διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους και προσωπικό για την εκτέλεση του έργου τους,

(2) να έχουν στη διάθεσή τους τα κατάλληλα εργαλεία για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των παραβάσεων ανταγωνισμού,

(3) να επιβάλλουν αποτελεσματικές κυρώσεις στις εταιρείες που παραβιάζουν τους κανόνες και

(4) να προβλέπουν προγράμματα επιεικούς μεταχείρισης, τα οποία να ενθαρρύνουν τις εταιρείες να υποβάλλουν αποδεικτικά στοιχεία για παράνομες συμπράξεις (καρτέλ) και τα οποία να λειτουργούν αποτελεσματικά σε όλη την Ευρώπη.

Οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιβολή των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ και πρέπει να εξασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των εθνικών αγορών προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Από το 2004 και μετά οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού έχουν λάβει το 85% των αποφάσεων εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα του ανταγωνισμού. Ωστόσο, οι εθνικές αρχές μπορούν να πετύχουν πολύ περισσότερα αφού η ενωσιακή νομοθεσία (κανονισμός 1/2003) δίνει μεν στις εθνικές αρχές ανταγωνισμού την αρμοδιότητα να εφαρμόζουν τους κανόνες ανταγωνισμού της Ένωσης, αλλά δεν προβλέπει μέσα εφαρμογής τους. Κατά συνέπεια, οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού έχουν δυσκολίες να επιτελέσουν το έργο τους και να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επαληθεύσει τα ευρήματά της και να προσδιορίσει την έκταση των πιθανών μελλοντικών μέτρων που θα λάβει. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2016.

 Περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στη διαβούλευση εδώ pdf και στην Zsofia Zsiros (Zsofia.Zsiros@ec.europa.eu)

Πηγή: http://www.antagonistikotita.gr/greek/news.asp?id=920

Προηγούμενο Οδηγός για εχθρούς και ασθένειες της ελιάς από την Afidol
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας