Διακήρυξη ανοικτού δημοσίου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακρίβειας (23 μηχανήματα ΜΤΝ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (23 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΤΝ)»

 

 

12_F882112937_F1173160268_F561713875.jpg

 

 

CPV 50400000-9 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1) έτος συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.594,00 € άνευ ΦΠΑ, ήτοι 56.536,56 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και αναλυτικά:

Τμήμα 1.: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (21 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΤΝ)» – CPV: 50400000-9 για τα 21 μηχανήματα ΜΤΝ του Οίκου Gambro (Ομάδα Α) της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας, προϋπολογισμού 44.100,00 € άνευ Φ.Π.Α.24% ήτοι 54.684,00 € συμπ.Φ.Π.Α.24% για ένα (1) έτος.

Τμήμα 2.: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΤΝ)» CPV: 50400000-9 για τα 2 μηχανήματα ΜΤΝ του Οίκου Nikkiso (Ομάδα Β) της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας. προϋπολογισμού 1.494,00 € άνευ Φ.Π.Α.24% ήτοι 1.852,56 € συμπ.Φ.Π.Α.24% για ένα (1) έτος

Προηγούμενο Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας