Διακήρυξη Αρίθμ. 16/2022 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων»

Διακήρυξη Αρίθμ. 16/2022 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων»

 

 159_F928582310.jpg

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 16/2022 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων» για κάλυψη αναγκών περίπου δώδεκα (12) μηνών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: εκτιμώμενη αξία μη συμπερ. ΦΠΑ 118.548,39 € Εκατόν Δεκαοκτώ Χιλιάδες Πεντακόσια Σαράντα Οκτώ ευρώ και Τριάντα Εννέα λεπτά + (ΦΠΑ 24 %) 28.451,61 € Είκοσι Οκτώ Χιλιάδες Τετρακόσια Πενήντα Ένα ευρώ και Εξήντα Ένα λεπτά Ανώτατη αξία συμπερ. ΦΠΑ 24% 147.000,00 € Εκατόν Σαράντα Επτά Χιλιάδες ευρώ και Μηδέν λεπτά

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 90911200-8 «Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Καθαριότητα των ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ του Νοσοκομείου τουλάχιστον 4.600 τετραγωνικά μέτρα ανά ημέρα.

Η δαπάνη θα ΒΑΡΥΝΕΙ τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου (KAE 0439)

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για δώδεκα (12) περίπου μήνες από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών, με δικαίωμα του Νοσοκομείου 3μηνης παράτασης (Υπό την προϋπόθεση της μη υπέρβασης της συμβατικής δαπάνης που θα συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου κατά το χρόνο ισχύος της παράτασης).

Η εγκατάσταση του συνεργείου στο Νοσοκομείο και η έναρξη των εργασιών θα γίνει άμεσα και όχι αργότερα των δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης……………………….

 

Περισσότερα στην συνημμένη διακήρυξη

Προηγούμενο Έρευνα αγοράς για 12 κατηγορίες φρούτων στη Σλοβενία
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας