Επαναπροκήρυξη Δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) Για την προμήθεια του είδους “αντιδραστήρια αιμοδοσίας” Αντιδραστήρια αιμοδοσίας χωρίς συνοδό εξοπλισμό (CPV: 33696100-6)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ του είδους “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ”
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (CPV: 33696100-6)
 
12_F882112937_F1173160268_F197874433.jpg
 
 
για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ
για ένα (1) έτος,
 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 23.840,89€ πλέον ΦΠΑ 6% (ήτοι 25.271,35€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 6%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Προηγούμενο Υπεγράφη η ΚΥΑ για τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στο δημόσιο
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας