Επιμελητήριο Ηλείας, ιδιαιτέρως σημαντική και ουσιαστική ήταν η παρουσία της αντιπροσωπείας του στις εργασίες του 16ου Forum Αδριατικής και Ιονίου που έγιναν στην Ανκόνα της γειτονικής Ιταλίας.

Επιμελητήριο Ηλείας, ιδιαιτέρως σημαντική και ουσιαστική ήταν η παρουσία της αντιπροσωπείας του στις εργασίες του 16ου Forum Αδριατικής και Ιονίου που έγιναν στην Ανκόνα της γειτονικής Ιταλίας.

44_F871594430.jpg

*ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΚΟΝΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ – ΙΟΝΙΟΥ

Πρωταγωνιστική Ηλειακή παρουσία στο Forum για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Ιδιαιτέρως σημαντική και ουσιαστική ήταν η παρουσία της αντιπροσωπείας του Επιμελητηρίου Ηλείας στις εργασίες του 16ου Forum Αδριατικής και Ιονίου των ΕΒΕ που έγιναν στην Ανκόνα της γειτονικής Ιταλίας.

Το Επιμελητήριο Ηλείας ως μέλος AIC FORUM, συμμετείχε ενεργά με ομιλίες στις εργασίες του Forum καθώς και στις εκδηλώσεις για τους αθλητικούς αγώνες νέους που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Adrion. Η αποστολή του Επιμελητηρίου Ηλείας, αποτελείτο, από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Νικολούτσο Κωνσταντίνο, τον Διευθυντή του Επιμελητηρίου κ. Αντωνόπουλο Ιωάννη, την Ειδική Σύμβουλο του Επιμελητηρίου κ. Σασσάλου Αντωνία και τον Οικονομολόγο της Επιμελητηριακής Εταιρείας Ανάπτυξης Ηλείας κ. Μπαλάσκα Βασίλειο, Υπεύθυνο σε θέματα Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

Το Forum της Αδριατικής και του Ιονίου, είναι ένας διακρατικός, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που συνδέει τα εμπορικά επιμελητήρια των χωρών που εδρεύουν γύρω από τις παράκτιες περιοχές της λεκάνης της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους: την Ελλάδα και τρία ακόμα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ιταλία, Σλοβενία και Κροατία, καθώς και τέσσερα ακόμα υπό ένταξη κράτη, την Αλβανία, το Μαυροβούνιο, τη Βσονία Ερζεγοβίνη και τη Σερβία με απώτερο στόχο να ενισχυθούν οι συνέργιες και οι ευκαιρίες για την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Η Ελλάδα είναι μέλος της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου, ενώ παράλληλα στην Ευρώπη λειτουργούν δυο ακόμα Μακροπεριφέρειες, αυτή της Βαλτικής και αυτή των Παραδουνάβιων Περιοχών.

Η ομιλία του Κ. Νικολούτσου

Το Φόρουμ είχε σαν κύριο θέμα συζήτησης την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου καθώς επίσης τις προτεραιότητες, τα προβλήματα και τον ρόλο των Επιμελητηρίων στο θέμα αυτό.

Ο κ. Νικολούτσος, ως κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου, αναφέρθηκε κυρίως για την αναγκαιότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις παρέχοντας καινοτόμες εφαρμογές, όπου ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες και γνώσεις θα επιτύχουν την ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητά τους και τη διείσδυσή τους σε νέες αγορές.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην σημασία ανάπτυξης συνεργασιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, στη σημασία της δικτύωσης και της δημιουργίας cluster για την προβολή και διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, επεσήμανε την αναγκαιότητα μιας ουσιαστικής διασύνδεσης του ερευνητικού συστήματος με τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και την επίτευξη κάθε δυνατής προσπάθειας σε συλλογικό επίπεδο, ώστε να εξασφαλιστούν για τις Μμε, τα κατάλληλα κριτήρια πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή έστω μέσω ωφέλιμων τραπεζικών προϊόντων και εργαλείων.

Παράλληλα, στην ομιλία του υπογράμμισε την σημασία της κατανόησης της έννοιας της καινοτομίας αλλά και της εξωστρέφειας από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως και των διαδικασιών εφαρμογής και παραγωγής καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων. Καθώς όπως υποστήριξε ο όρος καινοτομία έχει χρησιμοποιηθεί πολύ προσφάτως, για να περιγράψει προϊόντα, υπηρεσίες , ιδέες, ακόμη και πολιτικές, ενώ ολόκληροι οργανισμοί, αλλά και επιχειρηματικές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται στις μέρες μας ως καινοτόμοι, με αποτέλεσμα η έννοια της «καινοτομίας» να μην είναι απολύτως κατανοητή, άρα και εφαρμόσιμη στον βαθμό που θα έπρεπε.

Πέντε ενότητες

Στις εργασίες του 16ου Forum, πραγματοποιήθηκαν πέντε θεματικά τραπέζια εργασίας στα οποία και συμμετείχαν τα μέλη της αποστολής του Επιμελητηρίου , όπου σύμφωνα με τους πυλώνες στρατηγικής EUSAIR, αφορούσαν τους παρακάτω τομείς:

Γαλάζια Ανάπτυξη: «Ο αλιευτικός τουρισμός στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου. Στρατηγικά εργαλεία, ιδέες, σχεδιασμός και πιθανές συνεργασίες για ευρωπαϊκά έργα»

Διασύνδεση της Μακροπεριφέρειας : « Βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των κόμβων σύνδεσης στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου»

Ποιότητα του Περιβάλλοντος και της Γεωργίας:«Επιχειρηματικότητα στην Γεωργία και την Αειφόρο Ανάπτυξη»

Αειφόρος Τουρισμός: «Τα οφέλη των ΜΜΕ στον τομέα του τουρισμού που επιτυγχάνονται μέσα από την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των βασικών φορέων στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου. Αξιοποίηση των υπαρχόντων μέσων και των διαθέσιμων οικονομικών πόρων ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών»

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα: «Αξιοποίηση της δικτύωσης της εταιρικής εκπαίδευσης για τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας των γυναικών στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου. Ο ρόλος των Επιμελητηρίων στη διευκόλυνση της καινοτομίας και της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

Στον επίλογο του Forum, πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση των μελών του Forum με κύριο θέμα διάταξης την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για τη λήψη απόφασης διεξαγωγής του επόμενου Forum των Επιμελητηρίων του Forum των Πόλεων και του Forum των Πανεπιστημίων. Αποτέλεσμα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ήταν η συνδιοργάνωση από τα Επιμελητήρια Ηλείας, Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας του επόμενου Forum στην Αρχαία Ολυμπία τoν προσεχή Οκτώβριο.

Τέλος, η αποστολή του Επιμελητηρίου Ηλείας συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την Τελετή Έναρξης των Αγώνων των Νέων της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου όπου η Ηλεία είχε μεγάλη συμμετοχή νέων αθλητών από την Αρχαία Ολυμπία, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της πρόσκλησης του πρόεδρου του Φόρουμ της Μακροπεριφέρειας και πρόεδρου του λιμένα της Ανκόνα, κ. Ροντόλφο Τζιανπέρι, στα πλαίσια της επίσκεψής του στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων για τις εκδηλώσεις της Αφής της Φλόγας.

FORUM 1

Διακρίνονται οι: Aντωνόπουλος Ιώαννης, Σασσάλου Αντωνία, Μπαλάσκας Βασίλειος, Rodolfo Gianpieri Πρόεδρος του ΑΙC FORUM, Νικολούτσος Κωνσταντίνος Πρόεδρος ΕΒΕ Ηλείας και Τσιχριτζής Παναγιώτης Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

FORUM 2

Oι ομιλητές από αριστερά είναι:

– Giorgio Mencaroni, Αντιπρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Ιταλικών Επιμελητηρίων

– Katija Bulicic, Πρόεδρος Επιμελητηρίου του Σπαλιάτο εκπροσωπώντας

το Οικονομικό Επιμελητήριο της Κροατίας

– Marko Santic Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βοσνίας – Ερζεγοβίνης

– Andrea Xavara Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Δυρραχίου εκπροσωπώντας την Ένωση Επιμελητηρίων της Αλβανίας

– Pavle Radovanovic, Γενικός Γραμματέας Εμπορικού Επιμελητηρίου του Μαυροβουνίου

– Νικολούτσος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηλείας εκπροσωπώντας την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας

Προηγούμενο Βραβεύτηκε στις Βρυξέλλες το Πυργιώτικο Λουκάνικο της εταιρίας Π. Μαλλιόπουλος
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας