ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 

 

neologotypo_F927966443.jpg

 

 

 • Τήρηση Ειδικών Μητρώων

α. Ειδικού Μητρώου ασφαλιστικών Πρακτόρων

β. Ειδικό Μητρώο Μεσιτών Ασφαλιστών

γ. Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων

 

 • Τήρηση Μητρώου καταχώρησης – κατοχύρωσης Επωνυμιών και Διακριτικών τίτλων Επιχειρήσεων σε επίπεδο Νομού.

 

 • Τήρηση, ενημέρωση των μητρώων των μελών του Επιμελητηρίου και έκδοση σχετικών πιστοποιητικών (πιστοποιητικά σύνταξης, για τις Τράπεζες, για διαγωνισμούς και για κάθε νόμιμη χρήση) με την καταβολή προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους και τη δυνατότητα χορήγηση τους ηλεκτρονικά.

 

 • Χορήγηση πιστοποιητικών προελεύσεις και καταγωγής προϊόντων με την καταβολή προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους.

 

 • Καταχώρηση στον Οδηγό Ελλήνων Εξαγωγέων που εκδίδει η ICAP σε συνεργασία με την wn ICE

 

 • Διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις. (Δικαίωμα συμμετοχής σε Επιχειρηματικές αποστολές ή Εκθεσιακές δράσεις του Επιμελητηρίου. Τυχόν προσωπικά κόστη μετακίνησης – διαμονής – διατροφής αναλόγως της εκδήλωσης και του τόπου υλοποίησης βαραίνουν τους συμμετέχοντες)

 

 • Υλοποίηση από το Επιμελητήριο Ηλείας εθνικών ή διακρατικών προγραμμάτων που αποσκοπούν στη συνεργασία, στη δικτύωση και στις συνέργειες των επιχειρήσεων μελών του καθώς επίσης και στην εισαγωγή καινοτομιών που βελτιώνουν το λειτουργικό τους πλαίσιο. (Δικαίωμα συμμετοχής σε όποια προγράμματα υλοποιεί ο φορέας μας και προβλέπεται η συμμετοχή επιχειρήσεων)

 

 • Διοργάνωση σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου Ηλείας.

 

 • Ενημέρωση για αναπτυξιακά, επενδυτικά και χρηματοδοτικά προγράμματα. Η υπηρεσία ενημέρωσης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων λειτουργεί στο Επιμελητήριο Ηλείας με επίσκεψη στα γραφεία του (3ος όροφος) ή τηλεφωνικά στο 2621029177

 

 • Διοργάνωση ενημερωτικών συνεδρίων και ημερίδων για τα μέλη του Επιμελητηρίου, σε θέματα που άπτονται της επιχειρηματικότητας με δυνατότητα χορήγησης σχετικών βεβαιώσεων

 

 • Χορήγηση άυλων ψηφιακών υπογραφών με τη βοήθεια του αρμόδιου υπαλλήλου στο Επιμελητήριο Ηλείας

 

 • Χορήγηση επεξεργασμένων καταστάσεων – επιχειρήσεων μελών με εξειδίκευση ανά κλάδο και δραστηριότητα

 

 • Χορήγηση καταστάσεων μελών σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή

 

 • Δυνατότητα συμμετοχής των οικονομικά ενήμερων επιχειρήσεων – μελών του στον κατάλογο προμηθευτών του Επιμελητηρίου Ηλείας

 

 • Διενέργεια πραγματογνωμοσυνών και δειγματοληψιών και επίλυση, με διαιτησία, εμπορικών διαφορών με βάση κατάλογο, που συντάσσεται κάθε δύο (2) χρόνια και ισχύει και για τις δικαστικές και διοικητικές αρχές προς εξυπηρέτηση των μελών του

 

 • Συνεργασία με Επιμελητήρια και φορείς του εξωτερικού για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών του Νομού Ηλείας.

 

 • Παρεμβάσεις προς την Πολιτεία για οποιοδήποτε ζήτημα αντιμετωπίζουν τα μέλη του Επιμελητηρίου Ηλείας.

 

 • Επεξεργασία νομοσχεδίων και υποβολή παρατηρήσεων σε Υπουργεία και άλλους φορείς

 

 • Εκπόνηση κλαδικών μελετών

 

 • Επιχορήγηση πρωτοβουλιών των εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων – Σωματείων και εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας.

 

 • Επιχορήγηση πολιτιστικών, κοινωνικών και εθνικών εκδηλώσεων που συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη της Ηλείας ή γενικότερα της Εθνικής οικονομίας

 

 • Στήριξη των τοπικών προϊόντων μέσω ραδιοφωνικής, έντυπης και ηλεκτρονική διαφημιστικής καμπάνιας.

 

 • Έκδοση περιοδικών ή βιβλίων ή επιχορήγηση τέτοιων εκδόσεων επιχειρηματικού και αναπτυξιακού κυρίως περιεχομένου και μεριμνά για αντίστοιχες ηλεκτρονικές εκδόσεις στις οποίες έχουν πρόσβαση τα μέλη του

 

 • Έκδοση εβδομαδιαίου ενημερωτικού δελτίου (newsletter), το οποίο περιλαμβάνει τις τρέχουσες εξελίξεις που άπτονται θέματα της επιχειρηματικότητας.

 

 • Άμεση ενημέρωση για τις τρέχουσες επιχειρηματικές εξελίξεις μέσω Facebook.

 

 • Παραχώρηση αίθουσας συνεδριάσεων (4ου ορόφου ) του Επιμελητηρίου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων σε μέλη και μη μέλη

 

 • Λειτουργία διαδικτυακής πύλης www.heliachamber.gr, ενός σύγχρονου φιλικού και χρηστικού εργαλείου ενημέρωσης των επιχειρήσεων μελών και δυνατότητας πρόσβασης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες του Επιμελητηρίου, μεταξύ των οποίων παρέχονται:

 

–     Χρήση της ανταποδοτικής υπηρεσίας On line Σύμβουλος του Επιχειρηματία. Μέσω της On line συμβουλευτικής υποστήριξης παρέχονται υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες υπηρεσίες στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ερωτήματα που αποστέλλονται μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας σε εξειδικευμένους συμβούλους (ΣΟΛ) και οι οποίοι θα απαντούν άμεσα με ηλεκτρονικό τρόπο τόσο στην ειδική εφαρμογή όσο και στο e-mail του ενδιαφερομένου, σε θέματα που απασχολούν τις Ελληνικές επιχειρήσεις όπως, φορολογικά, λογιστικά, εργασιακά, ξεκινώντας μια επιχείρηση, μεταβίβαση επιχειρήσεων, προγράμματα και πηγές χρηματοδότησης.

 

–     Επιχειρηματικός Οδηγός της Ηλείας. Ιστοσελίδα προβολής της επιχείρησης σε δύο γλώσσες Ελληνικά και Αγγλικά με ταυτόχρονη απεικόνιση των επιχειρήσεων βάση γεωγραφικής θέσης του χρήστη και πολλά ακόμη σύγχρονα χαρακτηριστικά. Όλες οι εφαρμογές είναι πλήρως αυτοδιαχειριζόμενες αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις. Δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης προϊόντων και ισολογισμών.

 

–     Τουρισμός στην Ηλεία

Μέσω της τουριστικής πύλης www.olympiaholiday.grσε ειδικό εικονίδιο που προβάλλεται η Τουριστική αγορά της Ηλείας, δίνεται η δυνατότητα να προβάλλονται όλες οι επιχειρήσεις του Τουρισμού στη Ηλεία, όπως καταλύματα, ξενοδοχεία, αγροτουριστικά, επιχειρήσεις εστίασης-διασκέδασης, επιχειρήσεις ενοικίασης, τουριστικά πρακτορεία-γραφεία, επιχειρήσεις με δραστηριότητες (ιστιοπλοΐα, αναρρίχηση, πεζοπορία, ιππασία, κλπ), επιχειρήσεις με τοπικά ή παραδοσιακά προϊόντα, προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ευρύτερη περιοχή και τα αξιοθέατα της. 

 

–     Ηλεκτρονική Αγορά του Επιμελητηρίου, όπου προσφέρεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις μέλη του να αποκτήσουν ΔΩΡΕΑΝ το δικό του η Ηλεκτρονικό Ράφι Online Πωλήσεων στην Τοπική Ηλεκτρονική Αγορά του Νομού Ηλείας και στην Πανελλήνια Ηλεκτρονική Αγορά www.directmarket.gr.

Η ευθύνη για το περιεχόμενο των καταχωρήσεων – εταιρικών παρουσιάσεων των μελών του Portal – βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον κάθε επιχειρηματία ή τον υπεύθυνο της επιχείρησης

 

–     Επιχειρηματική πληροφόρηση για Εκθέσεις και Εκδηλώσεις, Χρηματοδοτήσεις και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες

 

–     Δικαίωμα πρόσβασης στην ηλεκτρονική υπηρεσία της ΚΕΕΕ με τίτλο «Υπηρεσία Εύρεσης Επενδυτικών Προγραμμάτων»

 

–     Δικαίωμα πρόσβασης στην ηλεκτρονική υπηρεσία της ΚΕΕΕ με τίτλο «Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης»

 

–     Δικαίωμα πρόσβασης στην υπηρεσία DIGITAL CORNER για την λήψη Ψηφιακής Υπογραφής

 

–     Δικαίωμα πρόσβασης στην υπηρεσία της ΚΕΕΕ «Μητρώο Εγγυήσεων Καταναλωτή»

 

 

Ανταποδοτικές Συνδρομές

Οι ανωτέρω ανταποδοτικές υπηρεσίες είναι δυνατόν να παρέχονται σε κάθε μέλος του Επιμελητηρίου, με καταβολή στο Επιμελητήριο ετήσιας συνδρομής:

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ετήσιες συνδρομές

Α.Ε.
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Α.Ε.
Ε.Ο.Ο.Σ.

 

75€

Ε.Π.Ε.
Ι.Κ.Ε.
Συν.Π.Ε.
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ε.Π.Ε.

 

55€

 

 

 

 

 

Ο.Ε.
Ε.Ε.
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ο.Ε. και Ε.Ε.
Αστικές Εταιρείες
Κοινοπραξίες

 

 

40€

Ατομικές Επιχειρήσεις
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ατομικών

Επιχειρήσεων

15€

* οι ανωτέρω συνδρομές υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 2,4 %

 

 

Ανταποδοτικές Υπηρεσίες Μητρώου. Για την παροχή των κατωτέρω ανταποδοτικών υπηρεσιών, κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλει στο οικείο Επιμελητήριο ενιαίο τέλος υπηρεσίας, που ορίζεται ως εξής:

 

Περιγραφή ανταποδοτικής υπηρεσίας

Ενιαίο τέλος

 

Χορήγηση πιστοποιητικού

εγγραφής

5,00 €

 

Χορήγηση Ξενόγλωσσου

πιστοποιητικού εγγραφής

10,00 €

 

Χορήγηση πιστοποιητικού

ιστορικού άσκησης εμπορικής

δραστηριότητας (για χρήση στα

Ασφαλιστικά ταμεία)

10,00 €

 

Βεβαίωση του γνησίου της

υπογραφής των μελών τους

5,00 €

 

Χορήγηση πιστοποιητικού

καταγωγής προϊόντων

10,00 €

 

Θεώρηση στοιχείων (τιμολογίου

ή άλλου στοιχείου) που

συνοδεύουν το πιστοποιητικό

καταγωγής

5,00 €

 

Χορήγηση Καρνέ ΑΤΑ

10,00 €

 

* Τα ανωτέρω τέλη υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 2,4 %

 

Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να αναπροσαρμόζονται ετησίως με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μετά από εισήγηση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

Προηγούμενο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας