Δικαιολογητικά για την εγγραφή στα ειδικά μητρώα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών  των   Νομικών προσώπων.

– Καταρχήν πρέπει να αναφέρεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα στους σκοπούς /αντικείμενα του καταστατικού. -Επίσης σε διαφορετικό από τους σκοπούς άρθρο (π.χ. διαχειριστές, εξουσίες ή όπου αλλού) πρέπει να αναφέρεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα, που θα εκτελεί/ουν  τις  υπηρεσίες του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή  εφόσον πληροί  τις προϋποθέσεις  χωρίς να μπορεί να υποκατασταθεί από οποιοδήποτε άλλον. Ένα […]

Δικαιολογητικά για εγγραφή στα ειδικά μητρώα  ασφαλιστικών διαμεσολαβητών , ατομικών επιχειρήσεων

Για ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ Να δηλωθεί έναρξη ή μεταβολή εργασιών στην Δ.Ο.Υ με Κ.Α.Δ. :66.22.10.01(ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ) .   Για ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Δηλώνεται  ο ΚΑΔ:(66.22.10.08) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ. Απαιτείται η πλήρωση της  προϋπόθεσης  για τρία χρόνια προϋπηρεσία ως ασφαλιστικός πράκτορας  το ανώτερο  και κάτω, ανάλογα με την βαθμίδα εκπαίδευσης που έχει ολοκληρώσει. […]

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2024

Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις  εγγραφής: Αίτηση ανανέωσης της αδείας του Νομικού προσώπου. Υπογράφει και εγγράφει τα στοιχεία του ο Νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης. (Επισυνάπτεται) Αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία της) του ασκούντος τις υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία αναγράφεται ότι ο δηλών (δηλ. το Νομικό πρόσωπο) : α)Δεν τελεί σε πτώχευση και σε […]

Οι άδειες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λήγουν στις 31-12-2023 θα ανανεώνονται από 03-01-2024 έως 31-03-2024 .

Οι άδειες  των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λήγουν στις 31-12-2023 θα ανανεώνονται  από 03-01-2024 έως 31-03-2024 .   Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις  αδειών: 1. Αίτηση ανανέωσης της αδείας σας(Επισυνάπτεται) 2. Αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία της) 3. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία αναγράφεται ότι ο δηλών: α)Δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και β) […]

Οργανώσεις κοινωνίας πολιτών

Σας ενημερώνουμε ότι από το Υπουργείο Εσωτερικών υλοποιήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το ηλεκτρονικό Μητρώο για τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών (Ο.ΚΟΙ.Π.), το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό επικαλύπτει το Μ.Μ.Ε.Ο.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 52 του Ν. 4919/2022. Η λειτουργία αντίστοιχου Μητρώου, το οποίο μπορούν  να   επισκεφτούν μέσω του συνδέσμου  https://okoip.gov.gr/CSOIS/home.html και να εγγραφούν […]

Οι άδειες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λήγουν στις 31-12-2022 θα ανανεώνονται από 03-01-2023 έως 31-03-2023.

Οι άδειες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λήγουν στις 31-12-2022 θα ανανεώνονται από 03-01-2023 έως 31-03-2023 …………………

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • Τήρηση Ειδικών Μητρώων
α. Ειδικού Μητρώου ασφαλιστικών Πρακτόρων β. Ειδικό Μητρώο Μεσιτών Ασφαλιστώνγ. Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων………………….

28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας