Περίληψη διακήρυξης για «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (CPV 90524100-7).

Περίληψη διακήρυξης για «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (CPV 90524100-7).

 

 

12_F882112937_F1173160268_F1825219125.jpg

 

 

 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου ύστερα από την υπ΄αριθ. 33η /09-09-2021 Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Ηλείας, διενεργεί δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (κάτω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (CPV 90524100-7) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ηλείας (Ν.Μ. Πύργου), προϋπολογισμού #178.920,96€# συμπ. Φ.Π.Α για ένα (1) έτος. Ο προϋπολογισμός θα βαρύνει τις οικείες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Ν.Μ. Πύργου (ΚΑΕ 0846). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr…………………...

 

Περισσοτερα στην συνημμενη προκηρυξη 

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Υποστήριξη στις πυρόπληκτες επιχειρήσεις από το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας