Περίληψη διακήρυξης για την «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ FISTULA – CPV 33181500-7/CPV 33141324-7»

Περίληψη διακήρυξης για την «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ FISTULA – CPV 33181500-7/CPV 33141324-7»

 

12_F882112937_F1173160268_F1060829235.jpg

 

 

 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου ύστερα από την υπ. αριθμ. 23η /04-05- 2022 Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Ηλείας , διενεργεί δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (κάτω των ορίων) , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής , για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ FISTULA – CPV 33181500-7/CPV 33141324-7» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ηλείας (Ν.Μ. Πύργου). Ο προϋπολογισμός για το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας (Ν.Μ. Πύργου) ανέρχεται στα #160.248,32€ # συμπ. Φ.Π.Α.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013………………

Περισσοτερα στην συνημμενη Διακηρυξη

Προηγούμενο Συμβουλές για προστασία των παιδιών από επικίνδυνες προκλήσεις στο διαδίκτυο (blackout challenge)
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας