ΣΕΤΤΗΛ: Διαγωνισμος, για την προμήθεια Ειδών Κυλικείου Σφολιατοειδή για τις ανάγκες της ΚΨΜ – Συσσιτίου της Σχολής.

 ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 118 Ν.4412/16

 

  1. Σας γνωρίζουμε σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (α) όμοιο, ότι η ΣΕΤΤΗΛ, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια με απευθείας ανάθεση, άρθρο 118 του Ν.4412/2016 Διαγωνισμού, για την προμήθεια Ειδών Κυλικείου  Σφολιατοειδή για τις ανάγκες της ΚΨΜ – Συσσιτίου της Σχολής.
  2. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών η 20  Σεπ 23, ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 10:00 πμ στο Διοικητήριο της Σχολής.
  3. Συνοπτικά στοιχεία επί του διαγωνισμού, όπως παρακάτω:

α.  Ημερομηνία συμμετοχής και αποσφράγισης προσφορών η 20  Σεπ 23, ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 10:00 πμ στο Διοικητήριο της Σχολής.       

β.  Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016.

γ.   Συνολική εκτιμώμενη αξία: Οι ποσότητες των ειδών δε δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται από τη δύναμη των οπλιτών και τη ζήτηση των ειδών. Η εκτιμώμενη δαπάνη, χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των είκοσι    χιλιάδων, ευρώ (20.000,00€) περίπου.

δ.   Είδος διαδικασίας: Απευθείας ανάθεση άρθρο 118 του Ν.4412 /2016.

ε.     Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος.

στ.    Διεύθυνση που θα αναθέσει τη σύμβαση: ΣΕΤΤΗΛ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΠΖ) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», Πύργος.

ζ.  Οι φάκελοι των προσφορών θα υποβληθούν ή αποσταλούν  στην επιτροπή   του Στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΠΖ) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ» Έλληνος Στρατιώτη 1, τηλ 26210-25506/7 τηλ. (εσωτ.) 6140 Email: settil-1o-eg@army.gr, οπότε θα γίνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.

 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΩΝ Σφολιατα τυροπιτεσ 2023-24

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Σφολιατα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ βασ. στοιχεια Σφολιατα Τυροπιτες 2023-24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ τυροπιτες ,σφολιατα 2023-24

Προηγούμενο Υπουργείο ΟικονομικώνΔυνατότητα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων υπέρ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος μέσω των μηχανισμών της ΑΑΔΕ
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας