ΣΕΤΤΗΛ: Διαγωνισμού, για την προμήθεια  Ειδών Κυλικείου Σάντουιτς – Γλυκά για τις ανάγκες της ΚΨΜ – Συσσιτίου της Σχολής

 ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 118 Ν.4412/16

 

  1. Σας γνωρίζουμε σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (α) όμοιο, ότι η ΣΕΤΤΗΛ, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια με απευθείας ανάθεση, άρθρο 118 του Ν.4412/2016 Διαγωνισμού, για την προμήθεια  Ειδών Κυλικείου Σάντουιτς – Γλυκά για τις ανάγκες της ΚΨΜ – Συσσιτίου της Σχολής.
  1. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών η 19  Σεπ 23, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 10:00 πμ στο Διοικητήριο της Σχολής.
  2. Συνοπτικά στοιχεία επί του διαγωνισμού, όπως παρακάτω:

α.  Ημερομηνία συμμετοχής και αποσφράγισης προσφορών η 19  Σεπ 23, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 10:00 πμ στο Διοικητήριο της Σχολής.

                       β.  Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016.

γ.   Συνολική εκτιμώμενη αξία: Οι ποσότητες των ειδών δε δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται από τη δύναμη των οπλιτών και τη ζήτηση των ειδών. Η εκτιμώμενη δαπάνη, χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των είκοσι    χιλιάδων  ευρώ , (20.000,00 €) περίπου.

δ.   Είδος διαδικασίας: Απευθείας ανάθεση άρθρο 118 του Ν.4412 /2016

ε.  Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος.

στ.  Διεύθυνση που θα αναθέσει τη σύμβαση: ΣΕΤΤΗΛ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΠΖ) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», Πύργος.

ζ.  Οι φάκελοι των προσφορών θα υποβληθούν ή αποσταλούν  στην επιτροπή   του Στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΠΖ) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ» Έλληνος Στρατιώτη 1, τηλ 26210-25506/7 τηλ. (εσωτ.) 6140 Email: settil-1oeg@army.gr, οπότε θα γίνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.

η. Στοιχεία επικοινωνίας: Χειριστής θέματος: ΕΜΘ Αρχιλοχίας (ΕΜ–ΕΥ) Σίμων Μάλλιαρης, Βοηθός 4ου ΕΓ/ΣΕΤΤΗΛ (τηλ. ΟΤΕ:2621025506-7) ,Email: settil-1o-eg@army.gr.

 

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ βασ. στοιχεια (Σάντουιτς –γλυκά ) 2023-24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β-Γ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, Γλυκα 2023-24

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ -ΓΛΥΚΑ 2023-24

 

Προηγούμενο ΣΕΤΤΗΛ: Διαγωνισμος, για την προμήθεια Ειδών Κυλικείου Σφολιατοειδή για τις ανάγκες της ΚΨΜ – Συσσιτίου της Σχολής.
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας