117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την άπαξ κοπή και αποκομιδή ξυλείας δέντρων από χώρους της Α/Β Ανδραβίδας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Δ.01/23)

1. Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει, έναντι μισθώματος, την άπαξ κοπή και αποκομιδή ξυλείας δέντρων από χώρους της Α/Β Ανδραβίδας.
2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 25η Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στο Τμήμα Οικονομικού της Μονάδος.
3. Οι προσφορές θα κατατίθενται είτε ταχυδρομικώς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην Κεντρική Γραμματεία της Μονάδος το αργότερο μέχρι την 24η Αυγούστου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, είτε ιδιοχείρως κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού στην Επιτροπή Διενέργειας.
4. Πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται αναρτημένο στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ 64ΠΙ6-Τ76 και στο «ΚΗΜΔΗΣ» με ΑΔΑΜ 23PROC013200534.
5. Κάθε σχετική πληροφορία με τον διαγωνισμό θα παρέχεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 26230-65053.
Ακριβές Αντίγραφο
Ασμίας (ΥΤΑ) Παπαδιαμαντόπουλος Γρ.
Αξκος Π/Υ
Σμχος (Ι) Ιωάννης Καραμάνης Διοικητής

Προηγούμενο Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας