Ασφάλεια OSHAs 18001

Ασφάλεια OSHAs 18001 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.Τι είναι το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΟΤ 1801/ OSHAS 18001):Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία διαθέτει μία επιχείρηση, η οποία έχει αναπτύξει κατάλληλες δομές αναγνώρισης των Κινδύνων στην Εργασία, και παρακολούθησης και συνεχής βελτίωσης της μείωσης της Επικινδυνότητας στους χώρους λειτουργίας της.Οι απαραίτητες οργανωτικές δομές περιγράφονται…..

ISO 9001

ISO 9001    Το ISO 9001:2000 είναι ένα διεθνές πρότυπο οργάνωσης, το οποίο διασφαλίζει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων ή παρασχόμενων υπηρεσιών της επιχείρησής σας, αλλά οδηγεί και στην προβολή της στο διεθνές καταναλωτικό κοινό μέσα από εκλεκτικούς μηχανισμούς πιστοποίησης. Το πιστοποιητικό μπορουν να αποκτήσουν όλες οι επιχειρήσεις και όλοι οι ελεύθεροι επιχειρηματίες, ανεξαρτήτως πόσο προσωπικό απασχολούν και με τι προϊόντα ή υπηρεσίες ασχολούνται.Με την πιστοποίηση της η επιχείρη…..

ISO 14001:2004

ISO 14001:2004    ISO 14001:2004 Το Διεθνές Πρότυπο για Διαχείριση Περιβάλλοντος.Η σειρά προτύπων ISO 14001 εκδόθηκε το 1996 από Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης, διαβλέποντας τις ανάγκες της αγοράς για θέματα διασφάλισης της ποιότητας του περιβάλλοντος. Από αυτά το πρότυπο ISO 14001 αποτελεί μοντέλο για ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να αξιολογηθεί και να πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.Σύμφωνα με το πρότυπο, εντοπίζονται οι διαδικασίες της εταιρείας πο…..

ISO 22000

ISO 22000     ISO 22000 – Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων – Ανάλυση Κίνδυνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP)Το ISO 22000 είναι ένα Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων που αντικαθιστά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 και το HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points – Ανάλυση Κινδύνων και Κρισίμων Σημείων Ελέγχου). Στόχος είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, δηλαδή η επίτευξη προϊόντων διατροφής ασφαλών για την υγεία του καταναλωτή. Το Σύστημα μπορεί να εφα…..

Enterprise Europe Network – Hellas

ΑΠΟΣΤΟΛΗ Αποστολή του δικτύου Enterprise Europe Network – Hellas είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αναπτύξουν την ικανότητά τους για καινοτομία και να ενημερωθούν για πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ευκαιρίες χρηματοδότησης, διακρατικές συνεργασίες, κ.ά. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ιδίως κατά τα αρχικά στάδια λειτουργίας τους, σπάνια έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται συστηματικά για τις πολυποίκιλες μορ…..

28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας